Grasshopper at Fletcher Park

Grasshopper on leaf at Fletcher Park- 29 August 2014

Grasshopper on leaf at Fletcher Park- 29 August 2014

Grasshopper (closer) - 29 August 2014

Grasshopper (closer) – 29 August 2014